Skip to content Skip to navigation

Thông tin tài khoản chứng thực UIT

Kính gửi Thầy/Cô,

Phòng Dữ liệu & CNTT đã xây dựng xong hệ thống chứng thực chung, các Thầy Cô có thể dùng tài khoản này để đăng nhập các website, phần mềm quản lý của trường (sẽ có thông báo cụ thể hệ thống nào sử dụng chứng thực).

Đây là tài khoản sử dụng cho nhiều hệ thống nên mức độ quan trọng của nó cũng như email, vì vậy đề nghị các Thầy Cô hãy đăng nhập và đổi mật khẩu theo thông tin bên dưới.

Website cập nhật thông tin tài khoản chứng thực: https://auth.uit.edu.vn

Tên đăng nhập: abcdef

Mật khẩu: 1234567890

Trong trường hợp không đăng nhập được với thông tin trên thì có thể dùng chức năng quên mật khẩu để reset (hệ thống sẽ gửi thông tin qua email trường).

Để kiểm tra chứng thực, các Thầy Cô có thể đăng nhập vào website trường http://www.uit.edu.vn (Trang chủ -> Đăng nhập).

Nếu gặp khó khăn gì các Thầy Cô vui lòng reply email này.

NĐKhương – Phòng DL&CNTT.